EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:089:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 89, 6. apríla 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 89

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 59
6. apríla 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti obnovenia Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Indickej republiky

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/531 z 30. marca 2016, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Lingot du Nord (CHZO)]

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/532 z 30. marca 2016, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Huile d'olive d'Aix-en-Provence (CHOP)]

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/533 z 31. marca 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/534 z 31. marca 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/535 z 5. apríla 2016, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Singapuru v zozname tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup čerstvého mäsa do Európskej únieText s významom pre EHP  (1 )

8

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/536 z 5. apríla 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

15

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/537 z 5. apríla 2016 o uverejnení odkazu s obmedzením v Úradnom vestníku Európskej únie na normu EN 50566:2013 týkajúcu sa požiadaviek na preukázanie zhody vysokofrekvenčných polí z ručných bezdrôtových komunikačných zariadení a komunikačných zariadení pripevnených na tele používaných širokou verejnosťou (30 MHz – 6 GHz), podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ESText s významom pre EHP  (1 )

17

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Komisie (Euratom) 2016/538 zo 4. apríla 2016 o uplatňovaní článku 103 Zmluvy o Euratome [oznámené pod číslom C(2016) 1168]

20

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top