EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:065:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 65, 11. marca 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 65

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
11. marca 2016


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní

1

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/344 z 9. marca 2016 o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce ( 1 )

12

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl

21

 

*

Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl

22

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/345 z 10. marca 2016, ktorým sa stanovuje častosť predkladania správ o stave kontajnerov, formát údajov a spôsob prenosu

38

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/346 z 10. marca 2016, ktorým sa určujú položky, ktoré sa majú zahrnúť do Colného informačného systému

40

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/347 z 10. marca 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o presný formát zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, a pre aktualizáciu zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 ( 1 )

49

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/348 z 10. marca 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 98/2012, pokiaľ ide o minimálny obsah prípravku 6-fytáza (EC 3.1.3.26) produkovaného Komagataella pastoris (DSM 23036) ako kŕmnej doplnkovej látky pre ošípané na výkrm (držiteľ povolenia: Huvepharma EOOD) ( 1 )

56

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/349 z 10. marca 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

59

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/350 z 25. februára 2016 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl

61

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/351 zo 4. marca 2016, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Generálnej rade Svetovej obchodnej organizácie k žiadosti Jordánska o výnimku WTO týkajúcu sa prechodného obdobia na zrušenie jeho programu vývozných subvencií

63

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/352 zo 4. marca 2016, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v príslušných výboroch Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, pokiaľ ide o návrhy zmien predpisov OSN č. 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 83, 94, 107, 110, 113, 118, 125, 128, 130 a 131 a návrh nového predpisu o typovom schvaľovaní nehlučných cestných vozidiel (QRTV)

64

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top