Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:041:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 41, 18. februára 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 41

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
18. februára 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/222 z 5. februára 2016, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [ម្រេចកំពត (Mrech Kampot)/Poivre de Kampot (CHZO)]

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/223 zo 17. februára 2016, ktorým sa stanovuje postup na posudzovanie určitých žiadostí o trhovohospodárske zaobchádzanie a individuálne zaobchádzanie zo strany vyvážajúcich výrobcov z Číny a Vietnamu a vykonávanie rozsudku Súdneho dvora v spojených veciach C-659/13 a C-34/14

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/224 zo 17. februára 2016, ktorým sa menia vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 947/2014 a (EÚ) č. 948/2014, pokiaľ ide o posledný deň na predloženie žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie masla a sušeného odstredeného mlieka

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/225 zo 17. februára 2016, ktorým sa stanovuje maximálny objem výrobku podľa členských štátov a obdobie na predkladanie žiadostí o mimoriadnu schému pomoci na súkromné skladovanie zostávajúcich nevyužitých množstiev určitých syrov z množstiev stanovených v delegovanom nariadení (EÚ) 2015/1852

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/226 zo 17. februára 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 999/2014, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009

13

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/227 zo 17. februára 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

17

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/228 zo 14. júla 2015 o postupe riešenia krízových situácií

20

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/229 zo 16. februára 2016, ktorým sa vymenúva člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru navrhnutý Dánskym kráľovstvom

22

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/230 zo 17. februára 2016, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/908/EÚ, pokiaľ ide o zoznamy tretích krajín a území, ktorých požiadavky v oblasti dohľadu a regulácie sa považujú za rovnocenné na účely zaobchádzania s expozíciami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 ( 1 )

23

 

 

USMERNENIA

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/231 z 26. novembra 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2011/23 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky (ECB/2015/39)

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top