EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:040:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 40, 17. februára 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 40

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
17. februára 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2016/214 z 15. februára 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 314/2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/215 z 1. februára 2016, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Aydın İnciri (CHOP)]

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/216 z 5. februára 2016, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Brabantse Wal asperges (CHOP)]

4

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/217 zo 16. februára 2016, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o kadmium ( 1 )

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/218 zo 16. februára 2016, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 314/2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe

7

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/219 zo 16. februára 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

9

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/220 z 15. február 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/101/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe

11

 

*

Rozhodnutie Komisie (EU) 2016/221 z 12. februára 2016, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/1937, ktorým sa zriaďuje nezávislá Európska fiškálna rada s poradnou funkciou

15

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES ( Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014 )

16

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top