EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:025:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 25, 2. februára 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 25

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
2. februára 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/127 z 25. septembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie a informácie platné pre počiatočnú dojčenskú výživu a následnú dojčenskú výživu a pokiaľ ide o požiadavky na informácie týkajúce sa výživy dojčiat a malých detí ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/128 z 25. septembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie potravín na osobitné lekárske účely a na informácie o nich ( 1 )

30

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/129 z 1. februára 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010, pokiaľ ide o látku „Purifikovaný polotuhý výťažok z Humulus lupulus L. s obsahom približne 48 % betakyselín (vo forme draselných solí)“ ( 1 )

44

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/130 z 1. februára 2016, ktorým sa prispôsobuje technickému pokroku nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave

46

 

*

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/131 z 1. februára 2016, ktorým sa schvaľuje C(M)IT/MIT (3:1) ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 2, 4, 6, 11, 12 a 13 ( 1 )

48

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/132 z 1. februára 2016, ktorým sa stanovuje dátum ukončenia podávania žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/2334

56

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/133 z 1. februára 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

58

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/134 zo 16. novembra 2015 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Rade pre stabilizáciu a pridruženie zriadenej Dohodou o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej, pokiaľ ide o nahradenie protokolu 2 k uvedenej dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „produkty s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce novým protokolom, ktorý, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu, odkazuje na Regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu

60

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/135 z 29. januára 2016, ktorým sa posúva termín skončenia platnosti schválenia látok flokumafén, brodifakum a warfarín na použitie v biocídnych výrobkoch typu 14 ( 1 )

65

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2016/136 z 28. januára 2016 o vykonávaní opatrení proti zneužívaniu daňových zmlúv [oznámené pod číslom C(2016) 271]

67

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/12 zo 6. januára 2016, ktorým sa ukončuje čiastočné priebežné preskúmanie antidumpingových a vyrovnávacích opatrení uplatňovaných na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky ( Ú. v. EÚ L 4, 7.1.2016 )

69

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top