Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:015:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 15, 22. januára 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 15

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
22. januára 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dodatkového protokolu k Dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska k Európskej únii

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/67 z 19. januára 2016, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí ametoktradínu, chlórtalonilu, difenylamínu, flonikamidu, fluazinamu, fluoxastrobínu, halauxifén-metylu, propamokarbu, protiokonazolu, tiaklopridu a trifloxystrobínu v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/68 z 21. januára 2016 o spoločných postupoch a špecifikáciách potrebných na prepojenie elektronických registrov kariet vodiča

51

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/69 z 21. januára 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

69

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1852/2001 z 8. decembra 1999, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre sprístupnenie informácií verejnosti a pre ochranu informácií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ( Ú. v. ES L 253, 21.9.2001 ) (Mimoriadne vydanie úradného vestníka v slovenskom jazyku: Kapitola 13 Zväzok 026 s. 452 – 453)

71

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top