EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:330:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 330, 16. decembra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 330

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
16. decembra 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2338 z 11. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 965/2012, pokiaľ ide o požiadavky na letové zapisovače, podvodné zariadenia na určovanie polohy a systémy sledovania lietadla

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2339 z 11. decembra 2015, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Španielska zakazuje lov halibutov tmavých v oblastiach NAFO 3LMNO

12

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2340 z 15. decembra 2015, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek ( 1 )

14

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2341 z 15. decembra 2015, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek ( 1 )

16

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2342 z 15. decembra 2015, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek ( 1 )

18

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2343 z 15. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 5 a 7 a medzinárodné účtovné štandardy 19 a 34 ( 1 )

20

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2344 z 15. decembra 2015, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o meny s obmedzeniami týkajúcimi sa dostupnosti likvidných aktív v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 ( 1 )

26

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2345 z 15. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín ( 1 )

29

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2346 z 15. decembra 2015, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených nariadením Rady (EÚ) č. 1008/2011 zmeneným nariadením Rady (EÚ) č. 372/2013 na dovoz ručných paletovacích vozíkov a ich hlavných častí s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu mierne upravených ručných paletovacích vozíkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a na základe ktorého sa zavádza registrácia takéhoto dovozu

43

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2347 z 15. decembra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

49

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2348 z 10. decembra 2015, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/53/EÚ, ktorým sa Belgickému kráľovstvu povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 285 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

51

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2349 z 10. decembra 2015, ktorým sa Maďarsku povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 193 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

53

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2222 z 1. decembra 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 908/2014, pokiaľ ide o vyhlásenia o výdavkoch, overenie súladu a obsah ročných účtovných závierok ( Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2015 )

55

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top