EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:326:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 326, 11. decembra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 326

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
11. decembra 2015


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2303 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú vymedzenia pojmov a koordinuje doplnkový dohľad nad koncentráciou rizík a vnútroskupinovými transakciami ( 1 )

34

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2304 z 10. decembra 2015 o povolení prípravku z endo-1,4-β-xylanázy a endo-1,3(4)-β-glukanázy produkovaných kmeňom Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 a kmeňom Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 ako kŕmnej doplnkovej látky pre morky vo výkrme a morky určené na chov (držiteľ povolenia: Adisseo France S.A.S.) ( 1 )

39

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2305 z 10. decembra 2015 o povolení prípravku z endo-1,4-β-glukanázy (EC 3.2.1.4) produkovanej mikroorganizmom Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme, menej významné druhy hydiny vo výkrme a odstavené prasiatka a o zmene nariadení (ES) č. 2148/2004 a (ES) č. 1520/2007 (držiteľ povolenia Huvepharma NV) ( 1 )

43

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2306 z 10. decembra 2015 o povolení monohydrátu hydrochloridu L-cysteínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre mačky a psy ( 1 )

46

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2307 z 10. decembra 2015 o povolení menadión-nátrium-bisulfitu a menadión-nikotínamid-bisulfitu ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat ( 1 )

49

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2308 z 10. decembra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

54

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/2309 z 10. decembra 2015 o presadzovaní účinnej kontroly vývozu zbraní

56

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/2310 z 10. decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/189/SZBP, ktorým sa zriaďuje Európska akadémia bezpečnosti a obrany

64

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2311 z 9. decembra 2015, ktorým sa menia vykonávacie rozhodnutia (EÚ) 2015/1500 a (EÚ) 2015/2055 o ochranných opatreniach proti nodulárnej dermatitíde v Grécku [oznámené pod číslom C(2015) 8585]  ( 1 )

65

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/608 zo 14. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Ukrajiny a Izraela v zozname tretích krajín, schválenie programu kontroly salmonely u nosníc, požiadavky na veterinárne osvedčovanie v súvislosti s pseudomorom hydiny a požiadavky na spracovanie výrobkov z vajec ( Ú. v. EÚ L 101, 18.4.2015 )

68

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/1884 z 20. októbra 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Kanady a Spojených štátov amerických v zozname tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Únie dovážať alebo cez jej územie prevážať hydinu a výrobky z hydiny v súvislosti s ohniskami vysokopatogénnej aviárnej influenzy v daných krajinách ( Ú. v. EÚ L 276, 21.10.2015 )

69

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top