Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:290:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 290, 6. novembra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 290

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
6. novembra 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1987 z 5. októbra 2015 o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstvev sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou

1

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1988 z 22. októbra 2015 o podpise Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom na strane druhej v mene Únie

4

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1989 z 26. októbra 2015 o podpise Dohody o pokračovaní činnosti Medzinárodného strediska pre vedu a techniku v mene Európskej únie

7

 

*

Rozhodnutie Rady (Euratom) 2015/1990 z 26. októbra 2015, ktorým sa schvaľuje, aby Európska komisia v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu uzavrela Dohodu o pokračovaní činnosti Medzinárodného strediska pre vedu a techniku

8

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1991 z 5. novembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 555/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore

9

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1992 z 5. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

12

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1993 z 22. októbra 2015, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom na strane druhej Európskou komisiou v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

14

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1994 z 26. októbra 2015 o podpise pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, v mene Európskej únie

16

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady 2013/728/EÚ z 2. decembra 2013 o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať na Konferencii ministrov Svetovej obchodnej organizácie, pokiaľ ide o predĺženie moratória na clo z elektronických prenosov a moratória na sťažnosti v situácii, kedy nedochádza k porušeniu, a v iných situáciách ( Ú. v. EÚ L 332, 11.12.2013 )

18

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top