Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:284:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 284, 30. októbra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 284

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
30. októbra 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1947 z 1. októbra 2015 o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretá v Marrákeši, v mene Európskej únie

1

 

 

Protokol, ktorým sa mení Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretá v Marrákeši

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1948 z 29. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

62

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/1949 z 29. októbra 2015, ktorým sa vykonáva článok 8a ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

71

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1950 z 26. októbra 2015, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Írska zakazuje lov tresky merlang v zóne VI, vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny Vb, ako aj v medzinárodných vodách zón XII a XIV

96

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1951 z 28. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

98

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1952 z 29. októbra 2015, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 511/2010 na dovoz molybdénového drôtu obsahujúceho najmenej 99,95 hmotnostných percent molybdénu, ktorého maximálny rozmer priečneho prierezu presahuje 1,35 mm, ale nepresahuje 4,0 mm, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, na dovoz molybdénového drôtu obsahujúceho najmenej 97 hmotnostných percent molybdénu, ktorého maximálny rozmer priečneho rezu presahuje 4,0 mm, ale nepresahuje 11,0 mm, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

100

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1953 z 29. októbra 2015, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých valcovaných výrobkov s orientovanou štruktúrou z kremíkovej elektroocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Japonsku, Kórejskej republike, Ruskej federácii a Spojených štátoch amerických

109

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1954 z 29. októbra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

140

 

 

SMERNICE

 

*

Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/1955 z 29. októbra 2015, ktorou sa menia prílohy I a II k smernici Rady 66/402/EHS týkajúcej sa obchodovania s osivom obilnín ( 1 )

142

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1956 z 26. októbra 2015, ktorým sa stanovuje dátum nadobudnutia účinnosti rozhodnutia 2008/633/SVV o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania

146

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1957 z 29. októbra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/642/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

149

 

*

Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1958 z 1. júla 2015 o uplatniteľných systémoch na posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov geosyntetík a súvisiacich výrobkov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 ( 1 )

181

 

*

Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1959 z 1. júla 2015 o uplatniteľných systémoch na posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov výrobkov pre kanalizácie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 ( 1 )

184

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1960 z 29. októbra 2015 o vytvorení ročných zoznamov priorít na rok 2016 na vypracovanie sieťových predpisov a usmernení ( 1 )

187

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top