Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:282:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 282, 28. októbra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 282

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
28. októbra 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu a k výskumnému a vzdelávaciemu programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý prispieva k programu Horizont 2020, a ktorou sa riadi účasť Švajčiarskej konfederácie na činnostiach projektu ITER vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1930 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o kritériá na stanovenie úrovne finančných opráv a uplatňovanie paušálnych finančných opráv, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 665/2008

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1931 z 23. októbra 2015, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Huile d'olive de Nice (AOP)]

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1932 z 26. októbra 2015, ktorým sa pozastavuje podávanie žiadostí o dovozné licencie v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1918/2006 pre olivový olej s pôvodom v Tunisku do konca kvótového roku 2015

10

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1933 z 27. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu polycyklických aromatických uhľovodíkov v kakaovej vláknine, banánových lupienkoch, výživových doplnkoch, sušených bylinkách a sušených koreninách ( 1 )

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1934 z 27. októbra 2015, ktorým sa po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých rúrových a potrubných tvaroviek zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

14

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1935 z 27. októbra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

32

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1936 z 8. júla 2015 o uplatniteľných systémoch na posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov vetracích kanálov a potrubí na vetranie vzduchom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 ( 1 )

34

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1937 z 21. októbra 2015, ktorým sa zriaďuje nezávislá Európska fiškálna rada s poradnou funkciou

37

 

 

USMERNENIA

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/1938 z 27. augusta 2015, ktorým sa mení usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2015/27)

41

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top