EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:268:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 268, 15. októbra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 268

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
15. októbra 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1844 z 13. júla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie Kjótskeho protokolu po roku 2012 ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1845 zo 14. októbra 2015, ktorým sa na účtovný rok EPZF 2016 stanovujú úrokové sadzby, ktoré sa majú použiť na výpočet nákladov na financovanie intervenčných opatrení v podobe nákupu, skladovania a predaja zásob

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1846 zo 14. októbra 2015, ktorým sa na základe preskúmania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz valcovaného drôtu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

9

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1847 zo 14. októbra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

26

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1848 z 5. októbra 2015 o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov na rok 2015

28

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1849 z 13. októbra 2015 o opatreniach na ochranu pred zavlečením škodlivých organizmov na územie Únie a ich rozšírením na ňom, pokiaľ ide o určité druhy zeleniny s pôvodom v Ghane [oznámené pod číslom C(2015) 6858]

33

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top