EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:257:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 257, 2. októbra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 257

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
2. októbra 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1755 z 1. októbra 2015 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Burundi

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1756 z 21. septembra 2015, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Citron de Menton (CHZO)]

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1757 z 28. septembra 2015, ktorým sa schvaľuje folpet ako aktívna látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 6 ( 1 )

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1758 z 28. septembra 2015, ktorým sa schvaľuje folpet ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 7 a 9 ( 1 )

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1759 z 28. septembra 2015, ktorým sa schvaľuje glutáraldehyd ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 2, 3, 4, 6, 11 a 12 ( 1 )

19

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1760 z 1. októbra 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o vyňatie aromatickej látky p-menta-1,8-dién-7-al zo zoznamu Únie ( 1 )

27

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1761 z 1. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 378/2005, pokiaľ ide o správy referenčného laboratória Spoločenstva, poplatky a laboratóriá uvedené v prílohe II k uvedenému nariadeniu ( 1 )

30

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1762 z 1. októbra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

35

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1763 z 1. októbra 2015 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Burundi

37

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1764 z 1. októbra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

42

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1765 z 30. septembra 2015, ktorým sa menia prílohy I a II k rozhodnutiu 2004/558/ES, pokiaľ ide o status bez výskytu infekčnej bovinnej rinotracheitídy v prípade spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko v Nemecku a regiónu Valle d'Aosta v Taliansku [oznámené pod číslom C(2015) 6572]  ( 1 )

44

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top