Help Print this page 

Document L:2015:256:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 256, 1. októbra 2015

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 256

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
1. októbra 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1743 z 28. septembra 2015, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Ovos Moles de Aveiro (CHZO)]

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1744 z 28. septembra 2015, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Limone di Siracusa (CHZO)]

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1745 z 30. septembra 2015, ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [Hollandse maatjesharing/Hollandse Nieuwe/Holländischer Matjes (ZTŠ)]

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1746 z 30. septembra 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 750/2014 predĺžením obdobia uplatňovania ochranných opatrení v súvislosti s porcinnou epidemickou diareou ( 1 )

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1747 z 30. septembra 2015, ktorým sa opravuje príloha k nariadeniu (EÚ) č. 26/2011 o povolení vitamínu E ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( 1 )

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1748 z 30. septembra 2015, ktorým sa v súvislosti s rokom podávania žiadostí 2015 stanovuje odchýlka od článku 75 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o úroveň platby preddavkov v prípade priamych platieb a opatrení na rozvoj vidieka týkajúcich sa plôch a zvierat a od článku 75 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o priame platby

9

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1749 z 30. septembra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

11

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2015/1750 z 29. septembra 2015 o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odrádzania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta) a o zrušení rozhodnutia (SZBP) 2015/607 (ATALANTA/5/2015)

13

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1751 z 29. septembra 2015 o podmienkach autorizácie biocídneho výrobku obsahujúceho bromadiolón, ktoré Spojené kráľovstvo postúpilo v súlade s článkom 36 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 [oznámené pod číslom C(2015) 6516]  ( 1 )

15

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1752 z 29. septembra 2015 o zmene vykonávacieho rozhodnutia 2013/426/EÚ o opatreniach na zabránenie zavlečenia vírusu afrického moru ošípaných z určitých tretích krajín alebo častí územia tretích krajín, v ktorých je potvrdený výskyt tejto nákazy, do Únie, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/78/EÚ [oznámené pod číslom C(2015) 6519]  ( 1 )

17

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1753 z 30. septembra 2015, ktorým sa potvrdzuje účasť Talianska na posilnenej spolupráci na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany

19

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/786 z 19. mája 2015, ktorým sa vymedzujú kritéria prípustnosti pre detoxifikačné postupy používané v prípade produktov určených na kŕmenie zvierat, ako je stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES ( Ú. v. EÚ L 125, 21.5.2015 )

21

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top