EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:248:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 248, 24. septembra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 248

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
24. septembra 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588 z 13. júla 2015 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ( 1 )

9

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1590 z 18. septembra 2015, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Nemecka zakazuje lov sebastesov v grónskych vodách oblasti NAFO 1F, v grónskych vodách zón V a XIV a v medzinárodných vodách oblasti ochrany sebastesov

30

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1591 z 18. septembra 2015, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Nemecka zakazuje lov makrely atlantickej v zónach VIIIc, IX a X, ako aj vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1 a v zónach VIIIa, VIIIb a VIIId

32

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1592 z 18. septembra 2015, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Nemecka zakazuje lov sebastesov vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny V a v medzinárodných vodách zón XII a XIV

34

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1593 z 18. septembra 2015, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Nemecka zakazuje lov tresky belasej vo vodách Faerských ostrovov

36

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1594 z 21. septembra 2015, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Rocamadour (CHOP)]

38

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1595 z 21. septembra 2015, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Zgornjesavinjski želodec (CHZO)]

39

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1596 z 21. septembra 2015, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Montes de Toledo (CHOP)]

40

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1597 z 23. septembra 2015, ktoré sa odchyľuje od vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 615/2014, pokiaľ ide o konečný dátum vyplatenia prvej tranže preddavku, ktorá sa má vyplatiť prijímajúcim organizáciám v Grécku vzhľadom na pracovné programy v sektore olivového oleja a stolových olív na rok 2015

41

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1598 z 23. septembra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

43

 

*

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/1599 z 10. septembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2015/30)

45

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2015/1600 z 18. septembra 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie od 21. septembra 2015 do 20. septembra 2020

53

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1601 z 22. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka

80

 

*

Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1602 z 5. júna 2015 o rovnocennosti režimu solventnosti a prudenciálneho režimu pre poisťovne a zaisťovne platného vo Švajčiarsku na základe článku 172 ods. 2, článku 227 ods. 4 a článku 260 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES

95

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1603 z 13. augusta 2015 o opatrení, ktoré prijalo Španielsko v súlade s článkom 7 smernice Rady 89/686/EHS a ktorým sa z trhu sťahuje určitý typ nadnášacích pomôcok na vyučovanie plávania

99

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top