Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:239:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 239, 15. septembra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 239

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
15. septembra 2015


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513 z 9. septembra 2015, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/1514 zo 14. septembra 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

30

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1515 z 5. júna 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o predĺženie prechodných období týkajúcich sa systémov dôchodkového zabezpečenia ( 1 )

63

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1516 z 10. júna 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 stanovuje paušálna sadzba pre operácie financované z európskych štrukturálnych a investičných fondov v sektore výskumu, vývoja a inovácie

65

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1517 z 11. septembra 2015, ktorým sa dvestotridsiaty šiestykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

67

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1518 zo 14. septembra 2015, ktorým sa po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických

69

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1519 zo 14. septembra 2015, ktorým sa po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 18 nariadenia Rady (ES) č. 597/2009 ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických

99

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1520 zo 14. septembra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

140

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1521 zo 14. septembra 2015 o zrušení rozhodnutia 2013/320/SZBP na podporu činností v oblasti fyzickej bezpečnosti a riadenia zásob v záujme zníženia rizika nedovoleného obchodovania s ručnými a ľahkými zbraňami (RĽZ) a ich muníciou v Líbyi a jej regióne

142

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1522 zo 14. septembra 2015, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre vládne obstarávanie k pristúpeniu Moldavskej republiky k revidovanej Dohode o vládnom obstarávaní

144

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1523 zo 14. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka

146

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1524 zo 14. septembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

157

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top