EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:193:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 193, 21. júla 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 193

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
21. júla 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1185 z 24. apríla 2015, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn lokálnych ohrievačov priestoru na tuhé palivo ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1186 z 24. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie lokálnych ohrievačov priestoru energetickými štítkami ( 1 )

20

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1187 z 27. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie kotlov na tuhé palivo a zostáv kotla na tuhé palivo, doplnkových ohrievačov, regulátorov teploty a solárnych zariadení energetickými štítkami ( 1 )

43

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1188 z 28. apríla 2015, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn lokálnych ohrievačov priestoru ( 1 )

76

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1189 z 28. apríla 2015, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn kotlov na tuhé palivo ( 1 )

100

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1190 z 20. júla 2015, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch ( 1 )

115

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1191 z 20. júla 2015 o neschválení Artemisia vulgaris L. ako základnej látky v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh ( 1 )

122

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1192 z 20. júla 2015, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka terpenoidná zmes QRD 460 a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

124

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1193 z 20. júla 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

128

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1194 z 20. júla 2015 o uverejnení odkazu s obmedzením v Úradnom vestníku Európskej únie na normu EN 12635:2002+A1:2008 Brány a vráta podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES

130

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/1195 z 2. júla 2015, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/298 o dočasnom rozdeľovaní príjmu Európskej centrálnej banky (ECB/2015/25)

133

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/1196 z 2. júla 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/21 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky (ECB/2015/26)

134

 

 

USMERNENIA

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/1197 z 2. júla 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2010/20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2015/24)

147

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top