EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:185:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 185, 14. júla 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 185

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
14. júla 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/1133 z 13. júla 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1134 z 9. júla 2015, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [กาแฟดอยตุง (Kafae Doi Tung) (CHZO)]

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/1135 z 9. júla 2015, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„กาแฟดอยตช้าง“ (Kafae Doi Chaang) (CHZO)]

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1136 z 13. júla 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 402/2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík ( 1 )

6

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1137 z 13. júla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálnu hodnotu obsahu ochratoxínu A v koreninách Capsicum spp. ( 1 )

11

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1138 z 13. júla 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

13

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie (EÚ) 2015/1139 z 13. júla 2015, ktorou sa mení smernica 2012/9/EÚ, pokiaľ ide o dátum jej transpozície a termín ukončenia prechodného obdobia ( 1 )

15

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1140 z 13. júla 2015, ktorým sa vymenúvajú dvaja holandskí členovia a dvaja holandskí náhradníci Výboru regiónov

17

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1141 z 13. júla 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/392/SZBP o misii Európskej únie v rámci SBOP v Nigeri (EUCAP Sahel Niger)

18

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1142 z 13. júla 2015, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2012/642/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

20

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1143 z 13. júla 2015 o uverejnení odkazu s obmedzením na normu EN 60335-2-15:2002 o osobitných požiadavkách na spotrebiče na ohrievanie kvapalín podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES v Úradnom vestníku Európskej únie a v rámci vnútroštátnych postupov ( 1 )

23

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Podvýboru pre clá EÚ a Moldavskej republiky č. 1/2015 z 20. mája 2015, ktorým sa prijíma jeho rokovací poriadok [2015/1144]

26

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/1011 z 24. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2005 ( Ú. v. EÚ L 162, 27.6.2015 )

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top