Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:182:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 182, 10. júla 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 182

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
10. júla 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Dohoda medzi Európskou úniou a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/1112 z 9. júla 2015, ktorým sa vykonáva článok 20 ods. 1 a článok 22 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/735 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Južnom Sudáne

2

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1113 zo 6. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1114 z 9. júla 2015 o povolení L-valínu produkovaného z Escherichia coli ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat a o zmene nariadenia (ES) č. 403/2009 a vykonávacích nariadení (EÚ) č. 848/2014 a (EÚ) č. 1236/2014 ( 1 )

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1115 z 9. júla 2015, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky pyridát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

22

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1116 z 9. júla 2015, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje základná látka lecitíny a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

26

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1117 z 9. júla 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

29

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1118 z 9. júla 2015, ktorým sa vykonáva rozhodnutie (SZBP) 2015/740 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v južnom Sudáne

31

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1119 z 22. júna 2015, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom C(2015) 4076]

39

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1120 z 8. júla 2015, ktorým sa vyníma prieskum ložísk ropy a plynu v Grécku z pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb [oznámené pod číslom C(2015) 4512]  ( 1 )

88

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top