EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:181:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 181, 9. júla 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 181

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
9. júla 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1100 zo 7. júla 2015 o povinnostiach členských štátov podávať správy v rámci monitorovania trhu železničnej dopravy ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1101 z 8. júla 2015, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí difenokonazolu, fluopikolidu, fluopyramu, izopyrazámu a pendimetalínu v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

27

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1102 z 8. júla 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o vyňatie určitých aromatických látok zo zoznamu Únie ( 1 )

54

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1103 z 8. júla 2015 o povolení beta-karoténu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( 1 )

57

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1104 z 8. júla 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 237/2012, pokiaľ ide o novú formu α-galaktozidázy (EC 3.2.1.22) produkovanej mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) a endo-1,4-β-glukanázy (EC 3.2.1.4) produkovanej mikroorganizmom Aspergillus niger (CBS 120604) (držiteľ povolenia Kerry Ingredients and Flavours) ( 1 )

61

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1105 z 8. júla 2015 o povolení prípravku Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 a Enterococcus faecium DSM 21913 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá chované na znášku a menej významné druhy hydiny iné ako na znášku, o povolení uvedenej kŕmnej doplnkovej látky na používanie v pitnej vode pre kurčatá vo výkrme a o zmene vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 544/2013, pokiaľ ide o maximálny obsah uvedenej kŕmnej doplnkovej látky v kompletnom krmive a jeho zlučiteľnosť s kokcidiostatikami (držiteľ povolenia Biomin GmbH) ( 1 )

65

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1106 z 8. júla 2015, ktorým sa menia vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 540/2011 a (EÚ) č. 1037/2012, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky izopyrazám ( 1 )

70

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1107 z 8. júla 2015, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje základná látka Salix spp cortex a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

72

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1108 z 8. júla 2015, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje základná látka ocot a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

75

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1109 z 8. júla 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

78

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1110 z 8. júla 2015, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia predložené v období od 26. júna do 3. júla 2015 v rámci colnej kvóty otvorenej pre kukuricu nariadením (ES) č. 969/2006

80

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1111 zo 7. júla 2015 o súlade spoločného návrhu predloženého dotknutými členskými štátmi, ktorý sa týka predĺženia koridoru železničnej nákladnej dopravy Severné more – Baltské more, s článkom 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu [oznámené pod číslom C(2015) 4507]

82

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top