EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:176:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 176, 7. júla 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 176

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
7. júla 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1086 z 2. júla 2015, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Abondance (CHOP)]

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1087 z 2. júla 2015, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Salsiccia di Calabria (CHOP)]

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1088 z 3. júla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ ide o úľavy pre postupy údržby lietadiel všeobecného letectva

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1089 zo 6. júla 2015, ktorým sa stanovujú rozpočtové stropy na rok 2015 uplatniteľné na určité režimy priamej podpory ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a výška podielu na osobitnú odmínovaciu rezervu pre Chorvátsko

29

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1090 zo 6. júla 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

38

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) č. 740/2014 z 8. júla 2014, ktorým sa vykonáva nariadenia (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku ( Ú. v. EÚ L 200, 9.7.2014 )

40

 

*

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady 2014/439/SZBP z 8. júla 2014, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2012/642/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku ( Ú. v. EÚ L 200, 9.7.2014 )

41

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top