Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:175:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 175, 4. júla 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 175

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
4. júla 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1076 z 28. apríla 2015, ktorým sa stanovujú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 dodatočné pravidlá o náhrade prijímateľa a o súvisiacich zodpovednostiach, ako aj minimálne požiadavky, ktoré sa majú zahrnúť do dohôd o verejno-súkromných partnerstvách financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1077 z 1. júla 2015, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Idiazabal (CHOP)]

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1078 z 3. júla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010, pokiaľ ide o látku „kyselina klodrónová (vo forme disodnej soli)“ ( 1 )

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1079 z 3. júla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010, pokiaľ ide o látku „hexaflumurón“ ( 1 )

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1080 z 3. júla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010, pokiaľ ide o látku „propyl-4-hydroxybenzoát a jeho sodná soľ“ ( 1 )

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1081 z 3. júla 2015, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom v Rusku

14

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1082 z 3. júla 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

41

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1083 z 3. júla 2015, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné licencie podané 29. a 30. júna 2015 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1918/2006 pre olivový olej s pôvodom v Tunisku, a ktorým sa pozastavuje podávanie žiadostí o tieto licencie na mesiac júl 2015

43

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1084 z 18. februára 2015, ktorým sa v mene Európskej únie schvaľujú určité zmeny príloh II, V, VII a VIII k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom o sanitárnych opatreniach uplatniteľných pri obchodovaní so živými zvieratami a výrobkami živočíšneho pôvodu [oznámené pod číslom C(2015) 797]  ( 1 )

45

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1085 z 2. júla 2015 o opatrení, ktoré prijalo Švédsko v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES s cieľom zakázať uvedenie strojov na prípravu palivového dreva Hammars vedklipp 5,5 hk a Hammars vedklipp 7,5 hk vyrábaných spoločnosťou Hammars Verkstad AB na trh [oznámené pod číslom C(2015) 4428]  ( 1 )

124

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1048/2014 z 30. júla 2014, ktorým sa stanujú informačné a propagačné opatrenia zamerané na širokú verejnosť a informačné opatrenia zamerané na prijímateľov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia ( Ú. v. EÚ L 291, 7.10.2014 )

126

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top