EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:161:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 161, 26. júna 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 161

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
26. júna 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/1001 z 25. júna 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1002 zo 16. júna 2015, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Obazda/Obatzter (CHZO)]

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1003 z 22. júna 2015, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Saint-Nectaire (CHOP)]

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1004 z 24. júna 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

7

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1005 z 25. júna 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu olova v určitých potravinách ( 1 )

9

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1006 z 25. júna 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu anorganického arzénu v potravinách ( 1 )

14

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1007 z 25. júna 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

17

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1008 z 25. júna 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

19

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1009 z 24. júna 2015, ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiam 92/260/EHS a 93/195/EHS, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Izraela, Líbye a Sýrie, príloha II k rozhodnutiu 93/196/EHS, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Izraela, príloha I k rozhodnutiu 93/197/EHS, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Izraela a Sýrie, a príloha I k rozhodnutiu 2004/211/ES, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Brazílie, Izraela, Líbye a Sýrie [oznámené pod číslom C(2015) 4183]  ( 1 )

22

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top