EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:157:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 157, 23. júna 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 157

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
23. júna 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/960 z 19. júna 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/104, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/961 z 22. júna 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

20

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/962 z 18. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o poskytovanie informačných služieb o doprave v reálnom čase v celej EÚ ( 1 )

21

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/963 z 22. júna 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

32

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/964 z 22. júna 2015, ktorým sa stanovujú množstvá, ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2015 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 442/2009 v odvetví bravčového mäsa

34

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/965 z 22. júna 2015, ktorým sa určujú množstvá, ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2015 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 536/2007 na hydinové mäso s pôvodom v Spojených štátoch amerických

36

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/966 z 22. júna 2015, ktorým sa určujú množstvá, ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2015 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 539/2007 v odvetví vajec a vaječného albumínu

38

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/967 z 22. júna 2015, ktorým sa určujú množstvá, ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2015 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1384/2007 na hydinové mäso s pôvodom v Izraeli

40

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/968 z 22. júna 2015, ktorým sa určujú množstvá, ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2015 v rámci colných kvót otvorených vykonávacím nariadením (EÚ) č. 412/2014 pre vajcia, vaječné výrobky a vaječné albumíny s pôvodom na Ukrajine

42

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2015/969 z 19. júna 2015, ktorým sa predlžuje mandát vedúceho misie Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX KOSOVO)

44

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/970 z 22. júna 2015, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Bosne a Hercegovine

45

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/971 z 22. júna 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

50

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/972 z 22. júna 2015 o začatí vojenskej operácie Európskej únie v južnej časti centrálneho Stredozemia (EUNAVFOR MED)

51

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/973 z 22. júna 2015, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

52

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/974 zo 17. júna 2015, ktorým sa členským štátom povoľuje prijať určité odchýlky v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru [oznámené pod číslom C(2015) 4087]

53

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/975 z 19. júna 2015 o opatrení, ktoré prijalo Španielsko v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES s cieľom zakázať uvedenie príklepovej vŕtačky dovážanej do Španielska skupinou HIDALGO'S GROUP, Španielsko na trh [oznámené pod číslom C(2015) 4086]  ( 1 )

96

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2015/976 z 19. júna 2015 o monitorovaní prítomnosti tropánových alkaloidov v potravinách ( 1 )

97

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Rady pre pridruženie medzi EÚ a Ukrajinou č. 1/2014 z 15. decembra 2014, ktorým prijíma svoj rokovací poriadok a rokovací poriadok Výboru pre pridruženie a podvýborov [2015/977]

99

 

*

Rozhodnutie Rady pre pridruženie medzi EÚ a Ukrajinou č. 2/2014 z 15. decembra 2014 o zriadení dvoch podvýborov [2015/978]

110

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ z 15. mája 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania tlakových zariadení na trhu ( Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014 )

112

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top