EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:121:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 121, 14. mája 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 121

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
14. mája 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/768 z 11. mája 2015 o rozšírení uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 331/2014 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“) na nezúčastnené členské štáty

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/769 z 12. mája 2015, ktorým sa dvestotridsiaty prvýkrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

3

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/770 z 13. mája 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

5

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/771 zo 7. mája 2015 o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom na základe Dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb, pokiaľ ide o zmenu prílohy III (Vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií) k uvedenej dohode

7

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/772 z 11. mája 2015, ktorým sa zriaďuje Výbor pre zamestnanosť a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2000/98/ES

12

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/773 z 11. mája 2015, ktorým sa zriaďuje Výbor pre sociálnu ochranu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2004/689/ES

16

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/774 zo 4. marca 2015 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2015/10)

20

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k dodatkovému protokolu k Dohode o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii ( Ú. v. EÚ L 117, 8.5.2015 )

25

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top