EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:093:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 93, 9. apríla 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 93

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
9. apríla 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/560 z 15. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/561 zo 7. apríla 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča

12

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/562 z 8. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 347/2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 s ohľadom na požiadavky typového schvaľovania určitých kategórií motorových vozidiel týkajúce sa systémov zdokonaleného núdzového brzdenia (AEBS)

35

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/563 z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

39

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/564 z 8. apríla 2015, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné licencie podané od 30. marca do 31. marca 2015 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1918/2006 pre olivový olej s pôvodom v Tunisku, a ktorým sa pozastavuje podávanie žiadostí o tieto licencie na mesiac apríl 2015

41

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie (EÚ) 2015/565 z 8. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 2006/86/ES, pokiaľ ide o určité technické požiadavky na kódovanie ľudských tkanív a buniek ( 1 )

43

 

*

Smernica Komisie (EÚ) 2015/566 z 8. apríla 2015, ktorou sa vykonáva smernica 2004/23/ES, pokiaľ ide o postupy overovania ekvivalentných noriem kvality a bezpečnosti dovážaných tkanív a buniek ( 1 )

56

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/567 zo 7. apríla 2015, ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2003/467/ES vzhľadom na vyhlásenie Litvy za členský štát úradne bez výskytu tuberkulózy, pokiaľ ide o stáda hovädzieho dobytka [oznámené pod číslom C(2015) 2161]  ( 1 )

69

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/568 zo 7. apríla 2015, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu rozhodnutiu 2012/725/EÚ, pokiaľ ide o definíciu bovinného laktoferínu [oznámené pod číslom C(2015) 2173]

71

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/569 zo 7. apríla 2015, ktorým sa menia prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2011/630/EÚ, pokiaľ ide o rovnocennosť stád hovädzieho dobytka bez úradne potvrdeného výskytu tuberkulózy v členských štátoch so stádami na Novom Zélande a o informácie vo vzore veterinárneho osvedčenia týkajúce sa množstva spermy [oznámené pod číslom C(2015) 2187]  ( 1 )

72

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/570 zo 7. apríla 2015, ktorým sa schvaľujú plány eradikácie afrického moru ošípaných u diviakov v určitých oblastiach Estónska a Lotyšska [oznámené pod číslom C(2015) 2200]

80

 

 

USMERNENIA

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/571 zo 6. novembra 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike (ECB/2014/43)

82

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top