Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:092:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 92, 8. apríla 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 92

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
8. apríla 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/548 zo 7. apríla 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 359/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Iráne

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/549 zo 7. apríla 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/550 z 24. marca 2015, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Fränkischer Grünkern (CHOP)]

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/551 z 24. marca 2015, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Miel des Cévennes (CHZO)]

19

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/552 zo 7. apríla 2015, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí 1,3-dichlórpropénu, bifenoxu, dimeténamidu-p, prohexadiónu, tolylfluanidu a trifluralínu v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

20

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/553 zo 7. apríla 2015, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka cerevisan a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

86

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/554 zo 7. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

89

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/555 zo 7. apríla 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/235/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne

91

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/556 zo 7. apríla 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

101

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/557 z 31. marca 2015, ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2004/211/ES, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Číny v zozname tretích krajín a ich častí, z ktorých sa povoľuje dovoz živých zvierat koňovitých a spermy, oocytov a embryí koňovitých do Únie [oznámené pod číslom C(2015) 2070]  ( 1 )

107

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/558 z 1. apríla 2015, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2015) 2160]  ( 1 )

109

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top