EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:079:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 79, 25. marca 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 79

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
25. marca 2015


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/496 zo 17. marca 2015, ktorým sa mení nariadenie (EHS, Euratom) č. 354/83 v súvislosti s ukladaním historických archívov inštitúcií v Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/497 z 20. marca 2015, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Nemecka zakazuje lov rajovitých vo vodách Únie zón IIa a IV

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/498 z 24. marca 2015, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postup orgánov dohľadu, ktorým schvaľujú používanie parametrov špecifických pre podniky v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES ( 1 )

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/499 z 24. marca 2015, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy, ktoré sa majú použiť pre udelenie schválenia orgánom dohľadu na používanie položiek dodatkových vlastných zdrojov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES ( 1 )

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/500 z 24. marca 2015, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy, ktoré sa majú dodržiavať pre schválenie uplatnenia párovacej korekcie orgánmi dohľadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES ( 1 )

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/501 z 24. marca 2015, ktorým sa ukladá dočasné antidampingové clo na dovoz plochých výrobkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za studena s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a na Taiwane

23

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/502 z 24. marca 2015 o povolení prípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 ako kŕmnej doplnkovej látky pre dojnice (držiteľ povolenia Micro Bio-System Ltd) ( 1 )

57

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/503 z 24. marca 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

60

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top