Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:074:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 74, 18. marca 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 74

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
18. marca 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/445 zo 17. marca 2015, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/446 zo 17. marca 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010, pokiaľ ide o látku „selénan bárnatý“ ( 1 )

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/447 zo 17. marca 2015 o rozdelení vnútroštátnych kvót na mlieko stanovených na obdobie rokov 2014/2015 v prílohe IX k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 na dodávky a priamy predaj

21

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/448 zo 17. marca 2015, ktorým sa zavádzajú osobitné pravidlá pre zdravie zvierat na účely dovozu do Únie určitých produktov živočíšneho pôvodu z Japonska, ktoré sú určené na výstavu EXPO Miláno 2015 ( 1 )

24

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/449 zo 17. marca 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

29

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/450 zo 16. marca 2015, ktorým sa stanovujú požiadavky na skúšky pre členské štáty, ktoré sa integrujú do Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) alebo ktoré zásadne menia svoje priamo súvisiace vnútroštátne systémy [oznámené pod číslom C(2015) 1612]

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top