EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:070:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 70, 14. marca 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 70

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
14. marca 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/427 z 13. marca 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/428 z 10. marca 2015, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 2454/93 a nariadenie (EÚ) č. 1063/2010, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu týkajúce sa systému všeobecných colných preferencií a preferenčných sadzobných opatrení pre určité krajiny alebo územia

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/429 z 13. marca 2015, ktorým sa stanovujú spôsoby uplatňovania spoplatňovania nákladov súvisiacich s pôsobením hluku ( 1 )

36

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/430 z 13. marca 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

43

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/431 z 10. marca 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externého audítora Lietuvos bankas

45

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/432 z 13. marca 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

47

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/433 zo 17. decembra 2014 o zriadení Etického výboru a o jeho rokovacom poriadku (ECB/2014/59)

58

 

 

Korigendá

 

*

Zápisnica o opravách k druhému dodatkovému protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii, podpísanému 24. júla 2007 v Bruseli ( Ú. v. EÚ L 251, 26.9.2007 )

61

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady 2010/183/EÚ zo 16. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/459/ES o poskytnutí strednodobej finančnej pomoci Spoločenstva Rumunsku ( Ú. v. EÚ L 83, 30.3.2010 )

65

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top