EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:068:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 68, 13. marec 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 68

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
13. marca 2015


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/412 z 11. marca 2015, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území ( 1 )

1

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky ( 1 )

9

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/414 z 12. marca 2015, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES, pokiaľ ide o glukozamínovú soľ kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej používanej pri výrobe výživových doplnkov ( 1 )

26

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/415 z 12. marca 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok etefón a fenamifos ( 1 )

28

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/416 z 12. marca 2015, ktorým sa schvaľuje dinotefurán ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 ( 1 )

30

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/417 z 12. marca 2015, ktorým sa schvaľuje Bacillus sphaericus 2362 sérotyp H5a5b, kmeň ABTS1743, ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 ( 1 )

33

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/418 z 12. marca 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky (Z)-(hexadec-13-én-11-yn-1-yl)-acetát ( 1 )

36

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/419 z 12. marca 2015, ktorým sa schvaľuje tolylfluanid ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 21 ( 1 )

39

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/420 z 12. marca 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

43

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/421 zo 17. decembra 2014 o mobilizácii nástroja flexibility

45

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/422 zo 17. decembra 2014 o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie

47

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/423 zo 6. marca 2015, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na siedmom zasadnutí konferencie zmluvných strán Rotterdamského dohovoru, pokiaľ ide o zmeny prílohy III k Rotterdamskému dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok a prípravkov v medzinárodnom obchode

48

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/424 z 11. marca 2015 o schválení rozhodnutia o udelení výnimky podľa článku 9 smernice Rady 96/67/ES týkajúcej sa poskytovania určitých služieb pozemnej obsluhy na medzinárodnom letisku Záhreb [oznámené pod číslom C(2015) 473]

50

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/425 z 15. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/21 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky (ECB/2014/55)

54

 

 

USMERNENIA

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/426 z 15. decembra 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2010/20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2014/54)

69

 

 

ROKOVACIE PORIADKY

 

*

Zmena 1/2014 rokovacieho poriadku Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky z 15. decembra 2014

88

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 517/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o cieľ Únie znížiť prevalenciu určitých sérotypov salmonely u nosníc Gallus gallus, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2160/2003 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 200/2010 ( Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2011 )

90

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1086/2011 z 27. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 a príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 2073/2005, pokiaľ ide o salmonelu v čerstvom hydinovom mäse ( Ú. v. EÚ L 281, 28.10.2011 )

90

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 200/2012 z 8. marca 2012 týkajúce sa cieľa Únie, pokiaľ ide o zníženie výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium v kŕdľoch brojlerov, stanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ( Ú. v. EÚ L 71, 9.3.2012 )

90

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1190/2012 z 12. decembra 2012 týkajúcemu sa cieľa Únie, pokiaľ ide o zníženie výskytu Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium v kŕdľoch moriek, stanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ( Ú. v. EÚ L 340, 13.12.2012 )

91

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top