Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:064:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 64, 7. marca 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 64

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
7. marca 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/372 z 8. októbra 2014 o podpise v mene Únie a jej členských štátov a o predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa mení Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

1

 

 

Protokol, ktorým sa mení Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/373 z 5. marca 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2533/98 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou

6

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/374 zo 6. marca 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/375 zo 6. marca 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/376 zo 6. marca 2015, ktorým sa vykonáva článok 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/377 z 2. marca 2015, ktorým sa stanovujú vzory dokumentov požadovaných na platbu ročného zostatku podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

17

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/378 z 2. marca 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 vzhľadom na vykonanie postupu ročného schválenia účtov a vykonanie overenia súladu

30

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/379 zo 6. marca 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

33

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/380 zo 6. marca 2015, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatniť na žiadosti o dovozné povolenia na olivový olej podané 2. a 3. marca 2015 v rámci tuniskej colnej kvóty a ktorým sa pozastavuje vydávanie dovozných povolení na mesiac marec 2015

35

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2015/381 zo 17. februára 2015 o vymenovaní vedúceho policajnej misie Európskej únie na palestínskych územiach (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2015)

37

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/382 zo 6. marca 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

38

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/383 zo 6. marca 2015, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

41

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2013 z 12. júla 2013, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí 2,4-DB, dimetomorfu, indoxakarbu a pyraklostrobínu v určitých produktoch alebo na ich povrchu ( Ú. v. EÚ L 192, 13.7.2013 )

46

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top