Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:062:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 62, 6. marca 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 62

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
6. marca 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/357 z 5. marca 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/358 z 3. marca 2015, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Cereza del Jerte (CHOP)]

5

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/359 zo 4. marca 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokiaľ ide o štatistiku výdavkov na zdravotnú starostlivosť a jej financovanie ( 1 )

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/360 z 5. marca 2015, ktorým sa zavádza súkromné skladovanie bravčového mäsa a vopred stanovuje výška pomoci

16

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/361 z 5. marca 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

20

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/362 z 2. marca 2015, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Generálnej rade Svetovej obchodnej organizácie, pokiaľ ide o žiadosť Spojených štátov o udelenie výnimky WTO týkajúcej sa predĺženia a rozšírenia rozsahu pôsobnosti zákona USA o oživení hospodárstva krajín karibskej oblasti (CBERA)

22

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/363 z 5. marca 2015 o dočasnom prijatí niektorých Palestínčanov členskými štátmi Európskej únie

24

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/364 z 5. marca 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

25

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/365 zo 4. marca 2015, ktorým sa určitým členským štátom udeľujú výnimky týkajúce sa prenosu štatistiky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokiaľ ide o štatistiku výdavkov na zdravotnú starostlivosť a jej financovanie [oznámené pod číslom C(2015) 1377]  ( 1 )

29

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie 2014/738/EÚ z 9. októbra 2014, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre rafináciu minerálnych olejov a plynu ( Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014 )

35

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top