Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:058:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 58, 3. marca 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 58

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
3. marca 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/322 z 2. marca 2015 o vykonávaní 11. Európskeho rozvojového fondu

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/323 z 2. marca 2015 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 11. Európsky rozvojový fond

17

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/324 z 2. marca 2015, ktorým sa vykonáva článok 17 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 224/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Stredoafrickej republike

39

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/325 z 2. marca 2015, ktorým sa vykonáva článok 13 nariadenia (EÚ) č. 356/2010, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti určitým fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, vzhľadom na situáciu v Somálsku

41

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/326 z 2. marca 2015, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o polycyklické aromatické uhľovodíky a ftaláty ( 1 )

43

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/327 z 2. marca 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokiaľ ide o požiadavky na umiestňovanie na trh a podmienky používania doplnkových látok, ktoré pozostávajú z prípravkov ( 1 )

46

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/328 z 2. marca 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 322/2014, pokiaľ ide o vstupný doklad pre krmivá a potraviny živočíšneho pôvodu ( 1 )

50

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/329 z 2. marca 2015, ktorým sa stanovuje výnimka z ustanovení Únie týkajúcich sa zdravia zvierat a verejného zdravia, pokiaľ ide o dovoz potravín živočíšneho pôvodu, ktoré sú určené na EXPO Miláno 2015 v Miláne (Taliansko), do Európskej únie ( 1 )

52

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/330 z 2. marca 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

64

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/331 z 2. marca 2015, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Afganistane

66

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/332 z 2. marca 2015, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Zakaukazsko a pre krízu v Gruzínsku

70

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/333 z 2. marca 2015, ktorým sa vymenúva taliansky člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

74

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/334 z 2. marca 2015, ktorým sa mení Vnútorná dohoda medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie

75

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/335 z 2. marca 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/231/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku

77

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/336 z 2. marca 2015, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/798/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Stredoafrickej republike

79

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/337 z 2. marca 2015, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/231/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku

81

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/338 z 27. februára 2015 o určitých dočasných ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v Maďarsku ( 1 )

83

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady 2014/401/SZBP z 26. júna 2014 o Satelitnom stredisku Európskej únie a zrušení jednotnej akcie 2001/555/SZBP o zriadení Satelitného strediska Európskej únie ( Ú. v. EÚ L 188, 27.6.2014 )

86

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top