EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:053:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 53, 25. februára 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 53

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
25. februára 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/291 z 19. februára 2015, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Asparago bianco di Cimadolmo (CHZO)]

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/292 z 24. februára 2015, ktorým sa schvaľuje oxid uhličitý ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 15 ( 1 )

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/293 z 24. februára 2015, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Liliputas (CHZO)]

5

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/294 z 24. februára 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

8

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/295 z 24. februára 2015 o schválení účinného alternátora MELCO GXi ako inovačnej technológie na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ( 1 )

11

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/296 z 24. februára 2015, ktorým sa stanovujú procedurálne opatrenia týkajúce sa spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti elektronickej identifikácie podľa článku 12 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu ( 1 )

14

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/297 z 15. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/23 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (ECB/2014/56)

21

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/298 z 15. decembra 2014 o dočasnom rozdeľovaní príjmu Európskej centrálnej banky (ECB/2014/57)

24

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/299 z 10. februára 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/34 o opatreniach týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií (ECB/2015/5)

27

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/300 z 10. februára 2015 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika (ECB/2015/6)

29

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top