Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:041:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 41, 17. februára 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 41

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
17. februára 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/242 z 9. októbra 2014, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá fungovania poradných rád v rámci spoločnej rybárskej politiky

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/243 z 13. februára 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Spojených štátov amerických v zozname tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Únie dovážať alebo cez jej územie prevážať určité komodity z hydiny v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou ( 1 )

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/244 zo 16. februára 2015 o povolení chinolínovej žltej ako kŕmnej doplnkovej látky pre zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín ( 1 )

8

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/245 zo 16. februára 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných na rok 2016, ktoré sa týkajú prístupu k službám ( 1 )

11

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/246 zo 16. februára 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

21

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2015/247 z 10. februára 2015 o vymenovaní veliteľa policajnej misie Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN/1/2015)

24

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/248 z 15. októbra 2014 o opatreniach SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN), ktoré poskytla Slovenská republika v prospech Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. (SZP) a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (VšZP) [oznámené pod číslom C(2014) 7277]  ( 1 )

25

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/249 z 10. februára 2015 o predĺžení platnosti rozhodnutia 2006/502/ES, ktorým sa členské štáty vyzývajú prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa na trh uvádzali iba zapaľovače, ktoré sú zabezpečené proti použitiu deťmi, a zakázať uvádzanie zábavných zapaľovačov na trh [oznámené pod číslom C(2015) 603]  ( 1 )

41

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/250 z 13. februára 2015, ktorým sa menia prílohy I a II k rozhodnutiu 2004/558/ES, pokiaľ ide o status spolkových krajín Sasko, Sasko-Anhaltsko, Brandenbursko, Berlín, Meklenbursko-Západné Pomoransko v Nemecku bez výskytu infekčnej bovinnej rinotracheitídy [oznámené pod číslom C(2015) 706]  ( 1 )

43

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/251 z 13. februára 2015, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2015) 710]  ( 1 )

46

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/252 z 13. februára 2015, ktorým sa mení príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES, pokiaľ ide o zápis týkajúci sa Spojených štátov v zozname tretích krajín alebo ich častí, z ktorých je povolený dovoz mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev do Únie v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou [oznámené pod číslom C(2015) 714]  ( 1 )

52

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/253 zo 16. februára 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa odberu vzoriek a predkladania správ podľa smernice Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o obsah síry v lodných palivách

55

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top