EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:039:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 39, 14. februára 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 39

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
14. februára 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/229 z 12. februára 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/230 z 12. februára 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/231 z 11. februára 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 720/2014 o prideľovaní dovozných práv pre žiadosti podané na obdobie od 1. júla 2014 do 30. júna 2015 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 431/2008 pre mrazené hovädzie mäso a ktorým sa stanovujú dodatočné množstvá, ktoré sa majú prideliť

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/232 z 13. februára 2015, ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky zlúčeniny medi ( 1 )

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/233 z 13. februára 2015, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o meny, v ktorých existuje mimoriadne úzke vymedzenie oprávnenosti centrálnej banky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 ( 1 )

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/234 z 13. februára 2015, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 2454/93, pokiaľ ide o dočasný dovoz dopravných prostriedkov určených na použitie fyzickou osobou, ktorá je rezidentom na colnom území Únie

13

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/235 z 13. februára 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

15

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/236 z 12. februára 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

18

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/237 z 12. februára 2015, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/237/EÚ o opatreniach na ochranu pred zavlečením a rozšírením škodlivých organizmov na území Únie, pokiaľ ide o určité druhy ovocia a zeleniny pochádzajúce z Indie [oznámené pod číslom C(2015) 662]

21

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny ( Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014 )

23

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top