EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:024:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 24, 30. januára 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 24

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
30. januára 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/138 z 29. januára 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/139 z 27. januára 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/140 z 29. januára 2015, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 965/2012, pokiaľ ide o sterilný pilotný priestor

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/141 z 29. januára 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 367/2014, ktorým sa stanovuje čistý zostatok vyčlenený na výdavky EPZF

11

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/142 z 29. januára 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

14

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/143 z 29. januára 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

16

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/144 z 28. januára 2015, ktorým sa stanovujú postupy predkladania žiadostí o granty a žiadostí o platbu, ako aj súvisiacich informácií, pokiaľ ide o núdzové opatrenia proti chorobám zvierat uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 [oznámené pod číslom C(2015) 250]

17

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 78 – Jednotné ustanovenia pre typové schvaľovanie vozidiel kategórií L1, L2, L3, L4 a L5 z hľadiska brzdenia [2015/145]

30

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top