EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:010:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 10, 16. januára 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 10

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
16. januára 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/56 z 15. januára 2015, ktorým sa v súvislosti s obchodom s druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín mení nariadenie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/57 z 15. januára 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 792/2012, pokiaľ ide o pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a v nariadení Komisie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97

19

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/58 z 15. januára 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o dátum ukončenia platnosti schválenia účinnej látky tepraloxydím ( 1 )

25

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/59 z 15. januára 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

27

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady a Komisie (EÚ, Euratom) 2015/60 z 15. decembra 2014 o pozícii, ktorá sa má zaujať v meneEurópskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v Rade pre pridruženie zriadenej na základe Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutí Rady pre pridruženie o rokovacom poriadku Rady pre pridruženie a rokovacom poriadku Výboru pre pridruženie a podvýborov, zriadenie dvoch podvýborov a delegovanie určitých právomocí Radou pre pridruženie na Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu

30

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1302/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – rušne a osobné železničné koľajové vozidlá“ železničného systému v Európskej únii ( Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014 )

45

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top