EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:359:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 359, 16. decembra 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 359

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
16. decembra 2014


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1329/2014 z 9. decembra 2014, ktorým sa stanovujú tlačivá uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve

30

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1330/2014 z 15. decembra 2014, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka meptyldinokap a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

85

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1331/2014 z 15. decembra 2014, ktorým sa zavádza registrácia dovozu plochých výrobkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za studena s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a na Taiwane

90

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1332/2014 z 15. decembra 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

95

 

*

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1333/2014 z 26. novembra 2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2014/48)

97

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2014/108/EÚ z 12. decembra 2014, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokiaľ ide o zoznam výrobkov obranného priemyslu ( 1 )

117

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/906/SZBP z 15. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/726/SZBP na podporu rezolúcie BR OSN č. 2118 (2013) a rozhodnutia výkonnej rady OPCW č. EC-M-33/DEC.1 v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

151

 

 

2014/907/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. decembra 2014, ktorým sa povoľuje umiestnenie baktérie Clostridium butyricum (CBM 588) ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom C(2014) 9345]

153

 

 

2014/908/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2014 o rovnocennosti požiadaviek určitých tretích krajín a území v oblasti prudenciálneho dohľadu a regulácie na účely zaobchádzania s expozíciami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 ( 1 )

155

 

 

2014/909/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2014 o určitých ochranných opatreniach súvisiacich s potvrdeným výskytom malého úľového chrobáka v Taliansku [oznámené pod číslom C(2014) 9415]  ( 1 )

161

 

 

2014/910/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2014 o finančnom príspevku Únie na rok 2014 na pokrytie výdavkov vzniknutých Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Holandsku, Rakúsku na účely zneškodňovania organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty [oznámené pod číslom C(2014) 9478]

164

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top