Help Print this page 

Document L:2014:335:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 335, 22. novembra 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 335

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
22. novembra 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1246/2014 z 19. novembra 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Španielska zakazuje lov stuhochvosta čierneho vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zón V, VI, VII a XII

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1247/2014 z 19. novembra 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva zakazuje lov rajovitých vo vodách Únie zón IIa a IV

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1248/2014 z 20. novembra 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 776/2014, ktorým sa stanovuje množstvové obmedzenie cukru na vývoz mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2014/2015 a ruší vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1061/2014

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1249/2014 z 21. novembra 2014 o povolení inozitolu ako kŕmnej doplnkovej látky pre ryby a kôrovce ( 1 )

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1250/2014 z 21. novembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 891/2009, pokiaľ ide o colné kvóty na cukor s pôvodom v Srbsku

10

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1251/2014 z 21. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

13

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2014/103/EÚ z 21. novembra 2014, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru tretíkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku ( 1 )

15

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/826/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 10. novembra 2014 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v rámci Medzinárodnej námornej organizácie počas 94. zasadnutia Výboru pre námornú bezpečnosť k prijatiu zmien Kódexu programu rozšírených prehliadok z roku 2011

17

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/827/SZBP z 21. novembra 2014, ktorým sa mení jednotná akcia 2008/851/SZBP o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania

19

 

 

2014/828/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 15. októbra 2014 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov (ECB/2014/40)

22

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top