Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:332:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 332, 19. november 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 332

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
19. novembra 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/804/SZBP z 8. októbra 2014 o podpise a uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Kamerunskou republikou a Európskou úniou o štatúte ozbrojených síl pod vedením Európskej únie prechádzajúcich cez územie Kamerunskej republiky v mene Únie

1

 

 

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Kamerunskou republikou a Európskou úniou o štatúte ozbrojených síl pod vedením Európskej únie prechádzajúcich cez územie Kamerunskej republiky

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1232/2014 z 18. novembra 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 215/2014 s cieľom prispôsobiť v ňom uvedené odkazy nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 a ktorým sa opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 215/2014

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1233/2014 z 18. novembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2597/2001, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre určité vína s pôvodom v Chorvátskej republike a v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko

11

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1234/2014 z 18. novembra 2014, ktorým sa menia prílohy IIIB, V a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu ( 1 )

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1235/2014 z 18. novembra 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá riadenia a prideľovania textilných kvót stanovených na rok 2015 podľa nariadenia Rady (ES) č. 517/94

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1236/2014 z 18. novembra 2014 o povolení L-valínu produkovaného Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( 1 )

26

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1237/2014 z 18. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

29

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/805/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. novembra 2014, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/366/EÚ, ktorým sa stanovuje zoznam programov spolupráce a v ktorom sa na obdobie 2014 až 2020 uvádza celková suma podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na jednotlivé programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca [oznámené pod číslom C(2014) 8423]

31

 

 

2014/806/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. novembra 2014 o schválení solárnej strechy na nabíjanie akumulátora Webasto ako inovačnej technológie na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ( 1 )

34

 

 

2014/807/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. novembra 2014 o určitých prechodných ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5 v Spojenom kráľovstve [oznámené pod číslom C(2014) 8751]  ( 1 )

41

 

 

2014/808/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. novembra 2014 o určitých prechodných ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N8 v Holandsku [oznámené pod číslom C(2014) 8752]  ( 1 )

44

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2014/809/EÚ

 

*

Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 3/2014 z 23. októbra 2014 o predĺžení funkčného obdobia riaditeľa Technického centra pre poľnohospodársku a vidiecku spoluprácu (CTA)

49

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top