EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:327:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 327, 12. novembra 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 327

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
12. novembra 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1208/2014 z 11. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/779/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. novembra 2014, ktorým sa vymenúva belgický člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

4

 

 

2014/780/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. novembra 2014, ktorým sa vymenúva luxemburský člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

5

 

 

2014/781/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 21. októbra 2014 o prechodných ustanoveniach na uplatňovanie povinných minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou po zavedení eura v Litve (ECB/2014/42)

6

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín ( Ú. v. ES L 31, 1.2.2002 ) (Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 15/ zv. 006, s. 463)

9

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top