EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:316:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 316, 4. novembra 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 316

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
4. novembra 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1173/2014 z 24. októbra 2014, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Salama da sugo (CHZO)]

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1174/2014 z 24. októbra 2014, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (CHZO)]

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1175/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania, pokiaľ ide o štatistiku o účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 823/2010 ( 1 )

4

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1176/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva zakazuje lov rajotvarých v zóne VIId

44

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1177/2014 z 24. októbra 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Írska zakazuje lov soley európskej v oblasti VIIa

46

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Švédska zakazuje lov tresky tmavej v nórskych vodách južne od 62° s. z. š.

48

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1179/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Švédska zakazuje lov tresky škvrnitej v nórskych vodách južne od 62° s. z. š.

50

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1180/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Írska zakazuje lov tresky škvrnitej v oblasti VIIa

52

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1181/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Belgicka zakazuje lov rajovitých vo vodách Únie zón VIa, VIb, VIIa – c a VIIe – k

54

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1182/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Holandska zakazuje lov rajovitých vo vodách Únie zón VIa, VIb, VIIa – c a VIIe – k

56

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1183/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Belgicka zakazuje lov soley európskej v oblasti VIIa

58

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1184/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Švédska zakazuje lov tresky tmavej v zónach IIIa a IV; vo vodách Únie zón IIa, IIIb, IIIc a v poddivíziách 22 – 32

60

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1185/2014 z 3. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

62

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1186/2014 z 3. novembra 2014, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 4. novembra 2014

64

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/773/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. októbra 2014, ktorým sa Belgicku, Írsku, Francúzsku, Malte a Fínsku udeľujú výnimky z uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania [oznámené pod číslom C(2014) 7865]

67

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top