EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:307:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 307, 28. októbra 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 307

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
28. októbra 2014


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (1)

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1134/2014 z 23. októbra 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Belgicka zakazuje lov tresky jednoškvrnnej v zónach VIIb – k, VIII, IX a X, ako aj vo vodách Únie zóny CECAF 34.1.1

21

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1135/2014 z 24. októbra 2014 o povolení zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia (1)

23

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1136/2014 z 24. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 283/2013, pokiaľ ide o prechodné opatrenia, ktoré sa uplatňujú na postupy týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín (1)

26

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1137/2014 z 27. októbra 2014, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o manipuláciu s určitými vedľajšími jatočnými produktmi zo zvierat určenými na ľudskú spotrebu (1)

28

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1138/2014 z 27. októbra 2014 o povolení prípravku endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovaných kmeňom Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 ako kŕmnej doplnkovej látky pre prasnice (držiteľ povolenia: Adisseo France S.A.S.) (1)

30

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1139/2014 z 27. októbra 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011, pokiaľ ide o spúšťaciu úroveň dodatočných ciel na artičoky, cukety, pomaranče, klementínky, mandarínky a satsumy, citróny, jablká a hrušky

34

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1140/2014 z 27. októbra 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

36

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/738/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 9. októbra 2014, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre rafináciu minerálnych olejov a plynu [oznámené pod číslom C(2014) 7155]  (1)

38

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top