EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:304:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 304, 23. októbra 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 304

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
23. októbra 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2014/733/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. októbra 2014 o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou a jej vykonávacieho protokolu v mene Európskej únie

1

 

 

Dohoda o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1118/2014 z 8. októbra 2014 o rozdelení rybolovných možností na základe vykonávacieho protokolu Dohody o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou

41

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1119/2014 zo 16. októbra 2014, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí benzalkóniumchloridu a didecyldimetylamóniumchloridu v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

43

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1120/2014 z 20. októbra 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Španielska zakazuje lov tresky merlang v zónach VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

75

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1121/2014 z 20. októbra 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Španielska zakazuje lov soley európskej v zónach VIIIa a VIIIb

77

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1122/2014 z 20. októbra 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Španielska zakazuje lov kopijonosa belavého v Atlantickom oceáne

79

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1123/2014 z 22. októbra 2014, ktorým sa mení smernica 2008/38/ES, ktorou sa stanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na zvláštne nutričné účely u zvierat ( 1 )

81

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1124/2014 z 22. októbra 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

87

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2014/99/EÚ z 21. októbra 2014, ktorou sa na účely jej prispôsobenia technickému pokroku, mení smernica 2009/126/ES o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach

89

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/734/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 9. októbra 2014 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Rade pre stabilizáciu a pridruženie zriadenej Dohodou o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko na druhej strane, pokiaľ ide o nahradenie Protokolu 4 k uvedenej dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce novým protokolom, ktorý, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu, odkazuje na Regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu

91

 

 

2014/735/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 9. októbra 2014 o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Rade pre stabilizáciu a pridruženie zriadenej Dohodou o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o nahradenie protokolu 3 k uvedenej dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce novým protokolom, ktorý, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu, odkazuje na regionálny dohovor o paneuro-stredomorských pravidlách pôvodu

97

 

 

2014/736/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 22. októbra 2014, ktorým sa opravuje príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/461/EÚ o ustanovení dočasnej výnimky z rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu pre spracované a konzervované krevety a garnáty z Grónska

102

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top