Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:295:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 295, 11. októbra 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 295

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
11. októbra 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1067/2014 z 3. októbra 2014, ktorým sa stanovuje forma a obsah účtovných údajov predkladaných Komisii na účely schválenia účtov EPZF a EPFRV, ako aj na účely monitorovania a prognóz

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1068/2014 z 9. októbra 2014, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva zakazuje lov mieňa lemovaného vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zón I, II a XIV

45

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1069/2014 z 10. októbra 2014, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o retenčné obdobie pre prémie na dojčiace kravy na rok 2014 v Španielsku

47

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1070/2014 z 10. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 271/2009, pokiaľ ide o minimálny obsah prípravku z endo-1,4-β-xylanázy produkovanej hubou Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-β-glukanázy produkovanej hubou Aspergillus niger (DSM 18404) ako kŕmnej doplnkovej látky pre nosnice (držiteľ povolenia BASF SE) ( 1 )

49

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1071/2014 z 10. októbra 2014 o výnimočných podporných opatreniach v sektoroch vajec a hydinového mäsa v Taliansku

51

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1072/2014 z 10. októbra 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

55

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/705/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. októbra 2014, ktorým sa vymenúva člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru za Spojené kráľovstvo

57

 

 

2014/706/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. októbra 2014, ktorým sa vymenúva člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru za Spojené kráľovstvo

58

 

 

2014/707/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EULEX KOSOVO/2/2014 z 9. októbra 2014 o vymenovaní vedúceho misie Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove, EULEX KOSOVO

59

 

 

2014/708/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 9. októbra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2003/467/ES, pokiaľ ide o uznanie určitých regiónov Poľska za regióny úradne bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy [oznámené pod číslom C(2014) 7141]  ( 1 )

60

 

 

2014/709/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 9. októbra 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ [oznámené pod číslom C(2014) 7222]  ( 1 )

63

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2014/710/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie z 9. októbra 2014 o relevantných trhoch výrobkov a služieb v sektore elektronických komunikácií podliehajúcich regulácii ex ante v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby ( 1 )

79

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 ( Ú. v. ES L 204, 11.8.2000 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 03/zv. 30, s. 248)

85

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) č. 214/2013 z 11. marca 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých výrobkov z ocele s organickým povlakom s pôvodom v Čínskej ľudovej republike ( Ú. v. EÚ L 73, 15.3.2013 )

87

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top