Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:284:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 284, 30. septembra 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 284

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
30. septembra 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1025/2014 z 25. júla 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve, zmenenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 38/2014, ktorým sa menia určité nariadenia týkajúce sa spoločnej obchodnej politiky, pokiaľ ide o udelenie delegovaných a vykonávacích právomocí na účely prijímania určitých opatrení

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1026/2014 z 25. júla 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve, zmenenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 527/2013, pokiaľ ide o vypustenie niekoľkých krajín zo zoznamu regiónov alebo štátov, ktoré ukončili rokovania

3

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1027/2014 z 25. júla 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve, zmenenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 527/2013, pokiaľ ide o vypustenie niekoľkých krajín zo zoznamu regiónov alebo štátov, ktoré ukončili rokovania

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1028/2014 z 26. septembra 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1207/2011, ktorým sa ustanovujú požiadavky na výkonnosť a interoperabilitu sledovania pre jednotné európske nebo ( 1 )

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1029/2014 z 26. septembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 73/2010, ktorým sa stanovujú požiadavky kvality leteckých údajov a leteckých informácií pre jednotné európske nebo ( 1 )

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1030/2014 z 29. septembra 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o jednotné formáty a dátum na účely zverejnenia hodnôt používaných na identifikáciu globálnych systémovo dôležitých inštitúcií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 ( 1 )

14

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1031/2014 z 29. septembra 2014, ktorým sa stanovujú ďalšie dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov určitých druhov ovocia a zeleniny

22

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1032/2014 z 29. septembra 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

40

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1033/2014 z 29. septembra 2014, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru uplatniteľné od 1. októbra 2014

42

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/680/EÚ, Euratom

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov z 24. septembra 2014, ktorým sa vymenúvajú sudcovia Súdneho dvora

45

 

 

2014/681/EÚ, Euratom

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov z 24. septembra 2014, ktorým sa vymenúva sudca Súdneho dvora

46

 

 

2014/682/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. septembra 2014, ktorým sa vymenúva bulharský náhradník Výboru regiónov

47

 

 

2014/683/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. septembra 2014, ktorým sa vymenúva člen Výboru regiónov zo Spojeného kráľovstva

48

 

 

2014/684/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. septembra 2014, ktorým sa vymenúva deväť gréckych členov a dvanásť gréckych náhradníkov Výboru regiónov

49

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/685/SZBP z 29. septembra 2014, ktorým sa mení jednotná akcia 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove, EULEX KOSOVO

51

 

 

2014/686/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. júla 2014 o štátnej pomoci SA.33927 (12/C) (ex11/NN), ktorú poskytlo Belgicko — Záručná schéma na ochranu podielov individuálnych členov finančných družstiev [oznámené pod číslom C(2014)1021]  ( 1 )

53

 

 

2014/687/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 26. septembra 2014, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri výrobe buničiny, papiera a lepenky [oznámené pod číslom C(2014) 6750]  ( 1 )

76

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top