Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:244:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 244, 19. augusta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 244

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
19. augusta 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 893/2014 zo 14. augusta 2014, ktorým sa v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori zakazuje lov tuniaka modroplutvého pascami zaregistrovanými v Taliansku, Portugalsku a Španielsku

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 894/2014 zo 14. augusta 2014, ktorým sa zakazujú rybolovné činnosti plavidlám s vakovými sieťami plaviacim sa pod vlajkou Chorvátska, Francúzska, Talianska, Malty a Španielska alebo zaregistrovaným v Chorvátsku, vo Francúzsku, v Taliansku, na Malte a v Španielsku, loviacim tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 895/2014 zo 14. augusta 2014, ktorým sa mení príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) ( 1 )

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 896/2014 z 18. augusta 2014, ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 793/2013, ktorým sa zavádzajú opatrenia týkajúce sa Faerských ostrovov na účely zabezpečenia ochrany populácie atlanticko-škandinávskeho sleďa

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 897/2014 z 18. augusta 2014, ktorým sa stanovujú osobitné ustanovenia na vykonávanie programov cezhraničnej spolupráce financovaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 232/2014, ktorým sa ustanovuje nástroj európskeho susedstva

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 898/2014 z 18. augusta 2014, ktorým sa na základe preskúmania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 zrušuje konečné antidumpingové clo na dovoz práškového aktívneho uhlia s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

55

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 899/2014 z 18. augusta 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

57

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/532/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. novembra 2011 o štátnej pomoci C 28/10, ktorú Portugalsko poskytlo formou schémy poistenia krátkodobých vývozných úverov [oznámené pod číslom C(2011) 7756]  ( 1 )

59

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top