EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:210:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 210, 17. júla 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 210

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
17. júla 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 775/2014 zo 16. júla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 776/2014 zo 16. júla 2014, ktorým sa stanovuje množstvové obmedzenie cukru a izoglukózy na vývoz mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2014/2015

11

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 777/2014 zo 16. júla 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

13

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 778/2014 zo 16. júla 2014 o vydávaní dovozných povolení na cesnak v podobdobí od 1. septembra 2014 do 30. novembra 2014

15

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/465/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. júla 2014 o schválení účinného alternátora DENSO ako inovačnej technológie na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 a o zmene vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2013/341/EÚ ( 1 )

17

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 774/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. júla 2014( Ú. v. EÚ L 209, 16.7.2014 )

20

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top